a1
a2
a3
a4
a7
a6
a5
a8

Danh sách các khen thưởng của Dự án Nhiệt điện Mông Dương 2
STT Năm Khen thưởng Chi tiết giải thưởng
1 2011 Bằng khen Dự án Điện Châu Á Thái Bình Dương của năm 2011, PFI (Thomson Reuters) trao tặng
2 2011 Bằng khen Giải thưởng Thành tựu cho Thương vụ tốt nhất Việt Nam năm 2011, Tạp chí Tài chính Châu Á trao tặng
3 2011 Bằng khen Giải thưởng hạng mục Châu Á cho Thương vụ Thị trường vốn tốt nhất Việt Nam năm 2011, Tạp chí Tài chính Quốc tế trao tặng
4 2011 Bằng khen Giải thưởng hạng mục Châu Á cho Thương vụ Thị trường vốn tốt nhất Việt Nam năm 2011, Tạp chí Tài chính Quốc tế trao tặng
5 2012 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 2 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 5 năm 2012
6 2012 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 4 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 9 năm 2012
7 2012 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 6 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 11 năm 2012
8 2013 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 2 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 3 năm 2013
9 2013 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 4 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 4 năm 2013
10 2013 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 6 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 11 năm 2013
11 2013 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt được 8 triệu giờ lao động không để xảy ra tai nạn lao động gây mất giờ công, của Tập đoàn AES Corp, tháng 12 năm 2013
12 2013 Cúp lưu niệm AES Corp issued “World Class Safety Culture” award in 2013, based on DuPont Safety Perception Survey
13 2013 Kỷ niệm chương & Bằng khen Silver award for Occupational and Health Safety, Issued by RoSPA, United Kingdom
14 2013 Cúp lưu niệm & Bằng khen Giải thưởng Mũ vàng năm 2013 cho AES-VCM do Tập đoàn AES trao tặng
15 2013 Bằng khen Bằng khen số 2738/QĐ-UBND ngày 10/10/2013của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh cho công ty và 2 nhân viên xuất sắc cho những nỗ lực và đóng góp của họ đối với Dự án
16 2013 Bằng khen Đạt mốc 2 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES ngày 6 tháng 6 năm 2013
17 2013 Bằng khen Đạt mốc 8 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES ngày 6 tháng 1 năm 2014
18 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 2 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 2 năm 2014
19 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 4 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 4 năm 2014
20 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 6 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 4 năm 2014
21 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 8 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 6 năm 2014
22 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 10 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 7 năm 2014
23 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 12 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 9 năm 2014
24 2014 Kỷ niệm chương & Bằng khen Đạt mốc 14 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 11 năm 2014
25 2014 Cúp lưu niệm & Bằng khen Giải thưởng cho những đóng góp vì Môi trường xanh Việt Nam năm 2014 do Tổng cục Môi
trường, Bộ TNMT trao tặng
26 2014 Cúp lưu niệm & Bằng khen Giải thưởng Thương hiệu Xanh năm 2014 của báo Kinh tế và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 8 tháng 11 năm 2014
27 2014 Bằng khen Giải thưởng Năng lượng Xanh của báo Kinh tế và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 8 tháng 11 năm 2014
28 2014 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khen tặng ông David Stone, Giám đốc Điều hành của AES-TKV cho danh hiệu doanh nhân xuất sắc của tỉnh Quảng Ninh.
29 2015 Bằng khen Bằng khen cho Thành tích xuất sắc trong công tác An toàn và Vệ sinh lao động năm 2014 do Ủy
ban Nhân dân Quảng Ninh trao tặng
30 2015 Certificate and Trophy Giải thưởng Đổi mới Công nghệ hướng tới Phát triển Kinh tế xanh năm 2015, do Tạp chí
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) trao tặng
31 2015 Kỷ niệm chương & Bằng khen Giải vàng cho công tác An toàn và Sức khỏe lao động năm 2015, do Royal Society for the
Prevention of Accidents (RoSPA) trao tặng
32 2015 Bằng khen Đạt mốc 16 triệu giờ lao động an toàn không có sự cố dừng việc của Tập đoàn AES tháng 1 năm 2015
33 2015 Bằng khen Bộ Công Thương trao tặng bằng khen cho Ông David Stone, Giám đốc Điều hành Công ty AES-TKV cho sự đóng góp tích cực của ông cho việc xây dựng và phát triển khối thương mại trong năm 2014.
34 2015 Cúp lưu niệm & Bằng khen Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp của Công ty AES-TKV cho những đóng góp của công ty cho xã hội.
35 2015 Cúp lưu niệm Dự án Kỹ thuật Điện Quốc tế của Năm 2015, khu vực Châu Á cho Dự án Điện chạy than tốt nhất do Tạp chí Kỹ thuật Điện Quốc tế trao tặng
36 2015 Bằng khen Khen thưởng năm 2015 của Tổng cục Môi trường – Bộ TNMT cho thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường biển
37 2015 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt nam 2015 vì thành tích xuất sắc trong quản lý
và xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, đóng góp cho công tác xã hội hóa và an
ninh quốc gia
38 2015 Bằng khen Bằng khen của Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng cho những đóng góp của Công ty vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam
39 2015 Cúp lưu niệm Giải thưởng Nhà máy điện của năm 2016 – thị trường Việt Nam do Asian Power Award trao tặng
40 2016 Cúp lưu niệm & Bằng khen Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh 2016 do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao tặng
41 2016 Bằng khen Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững ngành Sản xuất do Hiệp hội Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, Phòng Thương mại Việt Nam, trao tặng
42 2016 Bằng khen Giải thưởng cống hiến cho cộng đồng và những cam kết trong việc quản lý kinh doanh minh bạch, hiệu quả và bền vững và đặc biệt là cho những chương trình đầu tư phát triển cộng đồng địa phương năm 2016
43 42856 Cúp lưu niệm & Bằng khen Giải “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia” do Tạp trí Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng
44 2017 Bằng khen Bằng khen của UBND Quảng Ninh cho sự đóng góp tích cực của Công ty vào ngân sách Nhà nước và công tác an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2016
45 2017 Bằng khen Bằng khen cho Giải thưởng Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2016
46 2017 Bằng khen Ghi nhận “Tấm lòng vàng” do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trao tặng
47 2017 Cúp lưu niệm & Bằng khen Giải vàng cho công tác An toàn và Sức khỏe lao động năm 2017, do Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) trao tặng
48 2017 Cúp lưu niệm & Bằng khen Doanh nghiệp Kinh tế Xuanh và Phát triển Bền vững năm 2017 do Tổng cục Môi trường trao tặng
49 2017 Bằng khen Giải thưởng cống hiến cho cộng đồng và những cam kết trong việc quản lý kinh doanh minh bạch, hiệu quả và bền vững và đặc biệt là cho những chương trình đầu tư phát triển cộng đồng địa phương năm 2017
50 2017 Bằng khen Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững do Hiệp hội Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, Phòng Thương mại Việt Nam, trao tặng
51 2018 Chứng nhận Chứng nhận do Bureau Veritas đánh giá theo Hệ thống quản lý UKAS xác nhận Hệ thống Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường của Công ty AES-TKV phù hợp với Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (An toàn) và ISOS 14001:2015 (Môi trường)
52 2018 Bằng khen AES-TKV được xếp hạng 14 trong top 500 Doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng có hoạt động kinh doanh tốt và tiềm năng tăng trưởng cao, không ngừng tìm tòi, sáng tạo và linh hoạt trong kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao và đóng góp tích cực cho cộng đồng, qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển và phồn vinh của nền kinh tế Việt Nam