info_box11
Dự án nhiệt điện
AES-VCM
Mông Dương II
Quảng Ninh, Việt Nam
info_box3
Tổng vốn đầu tư
2,1 tỉ Dollar
100% vốn nước ngoài
Dưới hình thức BOT
info_box2
Tổng công suất
1.242 MW
với 2 tổ máy
mỗi tổ máy 621 MW

Cập nhật gần đây

TIN TUYỂN DỤNG
Mechanical Technician, I&C Technician, Electrical Technician, Commercial Analyst, Commercial Analyst, Security Supervisor, Condition Monitoring…

17/11/2015

AES-VCM
Phát triển bền vững

LÀM VIỆC TẠI AES-VCM
Những việc chúng tôi làm tại AES cải thiện cuộc sống của hàng triệu người mỗi ngày.
TIN AES-VCM
Ông David Stone được bầu làm Phó Chủ tịch của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) tại Đại Hội lần thứ 3

15/03/2017

AES-TKV Mông Dương tham gia phái đoàn củaHội đồng kinh doanh US-ASEAN gặp Thủ tướng và các Bộ ban ngành của Chính phủ Việt Nam

09/03/2017

AES-VCM
Một công ty được xây dựng dựa trên giá trị và phát triển bền vững từ những giá trị đó
TỔNG QUAN DỰ ÁN

CỘNG ĐỒNG
LỄ KỶ NIỆM NGÀY CỦA CÁC NGUYÊN TẮC – NÂNG CAO Ý THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO CỘNG

01/11/2016

Ngày hội An toàn 2016 tại Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương– Hãy là Anh hùng

18/05/2016