Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương nhận Giải thưởng CSR của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham)

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam trao tặng giải thưởng cống hiến cho cộng đồng (AmCham CSR Recognition Award) cho các công ty thành viên tại buổi họp mặt thường niên với sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ông Daniel J. Kritenbrink ngày 5 tháng 12 năm 2018. Giải thưởng được trao tặng cho Công ty TNHH AES – TKV Mông Dương bởi đích thân Ngài Đại sứ.