Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2018 – Giải quyết ô nhiễm nhựa và và nilon

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc  (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng…

TUYÊN TRUYỀN “BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN”

Quảng Ninh, ngày 5 tháng 6 năm 2018 – Nhân ngày Môi trường Thế giới, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ninh và UBND phường Mông Dương tổ chức buổi tuyên truyền cho đại diện chính quyền và người dân trên địa bàn Phường Mông Dương các thông tin liên quan đến bảo vệ và giữ gìn môi trường tự nhiên.