SINH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI AES-VCM ĐẾN THĂM NMNĐ MÔNG DƯƠNG 2

Năm 2017, AES-VCM đã trao Học bổng Năng lượng Tương lai AES-VCM cho 20 sinh viên xuất sắc đến từ Quảng Ninh đang theo học ngành điện tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK). Ngoài phần học bổng trị giá 600 đô la Mỹ mỗi sinh viên sẽ được tiếp nhận nhiều chương…